Vennebånd/ Bracelets

Disse vennebånd er laget for Solstråler i Nepal. Fargene er de samme som i logoen vår, som er tatt fra det indiske flagget, og de har tre himalaya kristaller som gir deg energi. Ved å kjøpe vennebånd støtter du barna våre i India i å gå på skole.

These bracelets are made for Solstraaler in Nepal. The colours are the same as in Solstralers logo which are from the Indian flag and they have three Himalayan Crystals that gives you energy.
When you buy one you support our children in India to go to school.

Reykjavik-Marathon

Indlandsborn, søster-organisasjonen vår på Island, er en av de veldedige organisasjonene du kan satse på i Reykjavik-Marathon som skjer 19. august, det vil si hvis du har islansk bankkonto.

Our sister-organization in Iceland, Indlandsborn, is one of the charities you can support in the Reykjvik-Marathon which is happening August 19th, but only if you have an icelandic bank-account.

https://www.hlaupastyrkur.is/en/charities/charity/282/indlandsborn

 

Nytt skoleår

Skolebilde

I dag starter nytt skoleår hos ungene våre i India. Daglig leder reiser ned i morgen for å følge med hvordan skolestarten går for seg. Dette blir første gang daglig leder er i India på denne årstiden, da dette er en veldig varm årstid. Det blir spennende å følge med på alle forberedelser som følger med skolestart. Barna må ha nye ting til skolen, nye sko, bokbind osv. Det vil komme noen bilder fra dette når daglig leder er tilbake om en måneds tid, så følg med.

Solstråler støtter nå mange barn til skolegang, alt fra grunnskole til universitet. Noen bor på barnehjem, noen på skolen og noen er så heldige at de kan bo hjemme hos familien, men alle har stort behov for vår hjelp (noe som blir undersøkt grundig i forkant).

A new school year starts today for our children in India. The manager of Solstraaler travels to India tomorrow to see how everything goes. This will be the first time our manager is in India when school starts, because this season is very hot. It will be exciting to see the preperations for the start of school. The children need different things for school, new shoes, book bindings etc. We will post some pictures when the manager is back from India in about a month, so keep following us 🙂

Solstraaler now supports the education for many children, all the way from primary school to university. Some of them live in school- hostels, some in childrens home and some are able to live with their families, but they all desperately need our help (which is thoroughly checked in advance). 

 

 

 

 

 

 

 

Problem med vann / water problem

Vannbilen

Temperaturen i Puttaparthi har i denne måneden overskredet 45 grader. Da er det vanskelig hvis det også er lite vann. Det har ikke regnet i halvannet år og de fleste brønnene er tørre. Da må folk kjøpe vann fra vannbilen.  Ushodaya barnehjemmet har en underjordisk vanntank og derfor er det mulig å kjøpe 5000 liter ad gangen. Det er blitt gjort de siste ukene. Nå er sommerferie og skolen begynner igjen ca 10. juni. Vi håper at det kommer regn i sommer og at brønnene og elven blir fylt opp igjen.

The temperture in Puttaparthi har passed 45 degees this mounth. Then it is difficult if there is less water. It has not been raining for one and a half year and most of the water wells are dry. People has to buy water from the water wehicle. Ushodaya Childrens Home has an underground water tank and can therefore buy 5000 liters at the time. That is what has been done the last few weeks. Now there is sommer holyday and the school will start again ca 10th of June. Lets hope it will rain this sommer and that the water wells will be filled up again.

Prasanthi E.M.School

I dag hadde elevene i Prasanthi School den siste prøven dette halvåret. Barna har jobbet flittig. Alt går bra på skolen, ungene er glad og undervisningen er god.

Today was a last day of half yearly exams in Prasanthi School. The children have been working very hard. Everything is fine in the school, children are happy and the education is good.

Ushodaya


Solstrålers leder, Sigrun Thorarinsdottir, er i India. Alle barna har det fint og de gjør sitt beste på skolen. Bildet viser Sigrun med jentene i Ushodaya.

Solstraaler’s leader, Sigrun Thorarinsdottir, is in India. All the children are fine and studying well. The photo shows Sigrun with the girls in Ushodaya.