Ushodaya

Ushodaya feiret sist sundag at det er 6 år siden hjemmet ble åpnet.

Ushodaya celebrated last Sunday that it’s been 6 years since the home opened.

Reklamer

Grunnlovsdagen/ Republic Day January 26.

India feiret sin grunnlovsdag 26. januar. Jentene våre, som går i syvende klasse fremførte noen danser. Her er de sammen med Sasikala, rektor i Prasanthi School.

India celebrated her Republic Day January 26. Our 7. class girls performed some dances. Here they are with Sasikala, the principal in Prasanthi School.

Vennebånd/ Bracelets

Disse vennebånd er laget for Solstråler i Nepal. Fargene er de samme som i logoen vår, som er tatt fra det indiske flagget, og de har tre himalaya kristaller som gir deg energi. Ved å kjøpe vennebånd støtter du barna våre i India i å gå på skole.

These bracelets are made for Solstraaler in Nepal. The colours are the same as in Solstralers logo which are from the Indian flag and they have three Himalayan Crystals that gives you energy.
When you buy one you support our children in India to go to school.

Reykjavik-Marathon

Indlandsborn, søster-organisasjonen vår på Island, er en av de veldedige organisasjonene du kan satse på i Reykjavik-Marathon som skjer 19. august, det vil si hvis du har islansk bankkonto.

Our sister-organization in Iceland, Indlandsborn, is one of the charities you can support in the Reykjvik-Marathon which is happening August 19th, but only if you have an icelandic bank-account.

https://www.hlaupastyrkur.is/en/charities/charity/282/indlandsborn

 

Nytt skoleår

Skolebilde

I dag starter nytt skoleår hos ungene våre i India. Daglig leder reiser ned i morgen for å følge med hvordan skolestarten går for seg. Dette blir første gang daglig leder er i India på denne årstiden, da dette er en veldig varm årstid. Det blir spennende å følge med på alle forberedelser som følger med skolestart. Barna må ha nye ting til skolen, nye sko, bokbind osv. Det vil komme noen bilder fra dette når daglig leder er tilbake om en måneds tid, så følg med.

Solstråler støtter nå mange barn til skolegang, alt fra grunnskole til universitet. Noen bor på barnehjem, noen på skolen og noen er så heldige at de kan bo hjemme hos familien, men alle har stort behov for vår hjelp (noe som blir undersøkt grundig i forkant).

A new school year starts today for our children in India. The manager of Solstraaler travels to India tomorrow to see how everything goes. This will be the first time our manager is in India when school starts, because this season is very hot. It will be exciting to see the preperations for the start of school. The children need different things for school, new shoes, book bindings etc. We will post some pictures when the manager is back from India in about a month, so keep following us 🙂

Solstraaler now supports the education for many children, all the way from primary school to university. Some of them live in school- hostels, some in childrens home and some are able to live with their families, but they all desperately need our help (which is thoroughly checked in advance).