Ushodaya


Solstrålers leder, Sigrun Thorarinsdottir, er i India. Alle barna har det fint og de gjør sitt beste på skolen. Bildet viser Sigrun med jentene i Ushodaya.

Solstraaler’s leader, Sigrun Thorarinsdottir, is in India. All the children are fine and studying well. The photo shows Sigrun with the girls in Ushodaya.

Reklamer

Julemessen på Lura Bydelshus

img_1984

Solstråler er avhengig av støtte for å kunne drive arbeidet i India. Julemessen er en viktig del av innsamlingen.
Det er dekket til kaffe og te med kaker og varme småretter.
Mange fine ting til salgs, hjemmestrikte plagg og ting fra India.
Det blir også noe for barna. Håper å se dere 🙂

Sted: Lura Bydelshus, Teatersalen Prinsens vei 14A

Tid: Søndagen 13. november kl. 12-17

Reykjavik Marathon 2016

Reykjavik M 16

Denne familien løp i Reykjavik marathon 20. august 2016. Foreldrene løp 10 km og jenterne 3 km, alt til støtte for Solstråler. To personer til løp også for Solstråler. Takk skal de ha 🙂

This family ran in Reykjavik Marathon August 20th 2016. The parents ran 10 km and the girls 3 km, to support Solstraaler. Two more people ran for Solstraaler as well. Thanks to them 🙂

Nytt skoleår / New School Year

I India starter nytt skoleår i juni. Da vil to av våre barn begynne på Universitet….

In India a New School Year starts in June. Two of our children will then attend University…

Yasaswini Jamuna

og tre skal begynne på videregående skole.

and three will attend college.

Naga Sudha Kavitha Mahalaksmi

Vi har dermed tilsammen tre ungdommer på universitet og fem på videregående skole.

That means we have altogether three youth going to University and five going to college.

Behnam Ahmadis bortgang

Informasjon

Behnam Ahmadi

Født 22. desember 1961
Død 29. april 2016, Sandnes

Dødsannonse

Styret i Solstråler uttrykker medfølelse med familen samtidig som vi takker dem for så sjenerøst å si at like kjært som blomster er en gave til Solstråler.   Familien vil motta et takkekort fra Solstråler hvor alle dem som bidrar til Solstråler vil bli nevnt.
Det er også fint å skrive en hilsen på Minnesiden:  https://hviding.vareminnesider.no

Sommerferie/ Summer Vacation

Ushodaya feb16  Sigrun med jentene på Ushodaya

Det er nå sommerferie i India. Alle jentene på Ushodaya ( vårt jentehjem ) skal besøke deres slektninger i ferien. Solstråler legger stor vekt på at barna holder kontakt med familiene sine hvis det er mulig. De som tar vare på jentene, moren,bestemoren og kokken, skal også ha ferie, for første gang på to år. Det er en velfortjent ferie. Nytt skoleår begynner i juni.

Now it is summer vacation in India. All the girls in Ushodaya ( our home for girls ) are going to visit their families during the vacation. Solstraaler emphasizes that the children keep in touch with their families if it is possible. Those who take care of the girls, the mother, the grand mother and the cook, are also having holiday, for the first time in two years. They deserve that. New school year starts in June.

Nytt fra Puttaparthi / News from Puttaparthi

Sist år hadde beboere i Puttaparthi store problemer grunnet vannmangel.

På høsten 2015 begynte det å regne i Puttaparthi og det regnet mye og lenge, helt fram til slutten av november. Brønner ble fylt opp av vann og både elven og innsjøen fikk vann igjen.   Derimot har det vært uvanlig varmt hele vinteren. Vi kan si at vinteren ikke kom, det ble aldri kaldt på deres målestokk. Det ble bare varmere og varmere og allerede i mars var temperaturen på dagen kommet opp til 45 grader. Det spørs hvordan det blir i mai som pleier å være den varmeste måneden i Puttaparthi.   Ushodaya, Happy Home og skolen har nok vann fra sine brønner ennå og vi håper at det vil vare.

Det er fortsatt stor arbeidsledighet i Puttaparthi. Selgere som har kommet fra andre fylker for å selge smykker, klær, pynteting og annet til turister pakker nå sammen og drar til andre plasser. Det samme gjør Sai Babas tilhengere.

Dette har ikke stor effekt på Solstråler sitt arbeid, men det er større press på oss å ta inn flere barn. Solstråler har ikke mulighet for å ta inn flere nye barn nå, men det er fortsatt behov for flere faddere. Vi ønsker å ha flere faddere per barn fra de begynner på videre utdanning da det koster mer.   Vi ønsker at de av våre barn som ønsker og har evne til, kan ta videre utdanning.

 

Last year the inhabitants of Puttaparthi had big problems because of water shortage.

During the fall it started raining, and it rained a lot for a long time, until the end of November. Wells got filled up and both the river and the lake also filled up again.   But it has been warm weather the whole winter. One could say that the winter did´nt come at all. It never got ”cold”. The heat only increased, and already in March the temperature during daytime was 45 degrees celcius. Now we will have to wait and see how May turns out, which ususally is the hottest month.   Ushodaya, Happy Home and the school get enough water from their wells, and we hope that will continue.

There is still great unemployment in Puttaparthi. Salespeople that have come from other areas to sell jewellery, clothes and other items to the tourists are now packing up to go elsewhere. The same goes for Sai Babas devotees.

All of this doesn´t affect Solstraalers work very much, but there is increased pressure on us to take in more children. Solstraaler isn´t able to take in more children at this time, although we are always in need of more sponsors. We wish to have more sponsors for each child from the time the child starts higher education, since that is more expensive.    Solstraaler wishes that those of our children that want and have the ability to take higher education, do that.