Karakterer/ Marks

Ungene våre gjør det veldig bra på skolen. De får de beste karakterene av alle elevene på ungdomstrinnet.
Kan det være fordi at de forstår viktigheten av å ha god utdannelse for å få gode jobber? At det er viktig for dem for å komme seg ut av fattigdommen.

Our children are doing very well in school. They are getting the best marks of all students in 8.-10. class.
Can it be because they understand the importance for them to have a good education to get a good job? That it’s important for them so they get out of poverty.sss

De store jentene/ The big girls

Big girls

De store jentene våre fra Ushodaya har nå flyttet til et nytt sted. De går på ungdomsskole og de bor på skolen. De er sammen, søstrene, går i samme klasse og sover på samme rom og har støtte av hverandre. På bildet står de i trapper på skolen, ikledde ny skoleuniform.

Our big girls from Ushodaya have moved to a new place. They are now attending high school and they stay at the hostel. They are together, the sisters, all in the same class, sleeping in the same room and they are supporting each other.  The photo shows them in the school wearing a new school dress.