Politiet på besøk

Situasjonen i Puttaparthi er mildt sagt vanskelig. Skolene er stengte og 10. klasse eksamen er utsatt (skulle ha vært i april).
Det er mye smitte, det er ikke testet for korona lenger og hvis det kommer vaksine er det slagmål ved døren om hvem som kommer først.
Barna på Happy Home holder seg hjemme og unngår smitte.
På bildet ser vi politiet komme og sjekke om barna er der og at alt er i orden, som det er. 👍

Hun ble syk

Denne jenta som er 13 år, fikk covid. Hun ble veldig syk og lå på sykehuset i 2 uker med oksygen. Hun er frisk nå men familien satt igjen med en ambulanseregning de ikke kunne betale. Solstråler betalte den. Vi håper at de andre barna våre ikke blir syke av covid.

Godt nytt år / Happy new year

Vi ønsker alle våre støttespillere et godt nytt år og håper det går bra med dere til tross for vanskelige tider for mange. Her kommer en liten oppdatering på hvordan det går med barna våre i India.

Fylket Andra Pradesh, der de fleste av våre barn bor har vært hardt rammet av korona, men nå virker det som at smitten har gått noe ned. Siden i sommer har barna stort sett hatt hjemmeundervisning, men nå har skolene til en viss grad åpnet opp igjen for vanlig undervisning. Alle de eldre barna, som går på ungdomsskole og på videre utdanning, har skoleundervisning. De i 10. klasse har lengre skoledager enn vanlig slik at de kan rekke over pensumet. Det varierer litt om de yngste barna går på skolen eller har koronafri. 

Koronakrisen har vært utrolig vanskelig for befolkningen i India. Barna våre og menneskene de bor hos har hatt det veldig vanskelig, og har til tider hatt problemer med å i det hele tatt få tak i nok mat. Mange står helt uten arbeid og mange har blitt syke. Vi har derfor sendt litt ekstra penger til de som har hatt mest behov for det.

https://solstraaler.wordpress.com/stott-oss/onskeliste-wishing-list/

_________________________

We want to wish all our supporters a happy new year, and we hope you are all doing fine, despite hardship for many. We want to give a little update on how our children in India are doing.

The state of Andra Pradesh, which is where most of our children live, has been hit hard with the corona-virus, but now luckily, the outburst is subsiding. Since this summer the children have mostly had online-classes, but now the schools have opened up again to some degree. The older children in high school and college attend school as before. Those in 10th grade have longer days than before, to catch up with the curriculum. It varies slightly if the younger children attend school or are staying at home.

The corona-crisis has been very hard on the Indian population. Our children and the people they live with have had a hard time, and struggled to even get enough food. Many have lost their jobs and many have been sick. Therefore we have sent some ekstra money to those in dire need.

https://solstraaler.wordpress.com/stott-oss/onskeliste-wishing-list/

Nytt kjøkken ferdig/ New kitchen finished

Med hjelp fra gode støttespillere har vi klart å ferdiggjøre kjøkkenet på Happy Home. Tilknyttet til bygget (på venstre side) er det eget bad og wc for dem som jobber på kjøkkenet. Det er allerede plantet noen matplanter også.

With a help from our good supporters we have finished the kitchen building at Happy Home. Attached to the building (on the left side) is a bathroom for the cooks. They have already planted som food plants.

Takk / Thank you

En av dem som har fått mobiltelefon, er en jente som går i 10.klasse. Familien hennes er av lav kaste og faren vasker doene på et hotell. Nå har han ingen inntekter og familien på 5 strever mer enn før. De bor i en «enhet» på ca 9 kvadratmeter med felles do med andre familier. Datteren får støtte fra Solstråler til utdanning. Hun pleier å bo på internat men nå er hun hjemme.
Solstråler sendte 100$ til familien som ekstra støtte i denne vanskelige korona tiden.
Fikk dette brevet fra henne:Takk

Undervisning på nett/ Online teaching

Alle grunnskoler i India er fortsatt stengt.
For tre uker siden ble det forbudt å ha undervisning på nett for 1.-10. klasse siden det skaper store forskjeller mellom de fattige og de rike. Kun 28% ca av indiske hjem har wifi og det koster for mye å bruke mobil med internett.
Noen videregående og universiteter har undervisning på nett og Solstråler har sørget for at de av våre fadderbarn, som måtte få mobiltelefon for å studere, har fått den. Vi takker våre støttespillere for alle deres bidrag ❤️

All medium and high schools are closed in India. Three weeks ago it was forbidden to teach online in classed 1st-10th since it creates big difference between the rich and the poor. Only 28% of the Indian homes have wifi and it is too expensive to use cellphone with internet. Some colleges and universities have online classes and Solstråler has assured that all of our students, that need cellphone for studying, has one.

We thank you all for your support ❤

 

Takker/ Thanks

Vaisju takker

Solstråler har sent ekstra penger til de mest sårbare familiene slik at de kan komme seg gjennom denne vanskelige tiden.  Dette er familier som ikke har jobb men lever fra hånd til munn. Denne jente bor vanligvis på skolen men er nå «hjemme». Hun takker. ❤

Solstraaler has sent some extra money to the most vulnerable families so they can survive these difficult times. These are families who has no jobs but lives from what they earn each day. This girl usually lives in the school hostel but is «home» for now. She says thanks. ❤