Hun ble syk

Denne jenta som er 13 år, fikk covid. Hun ble veldig syk og lå på sykehuset i 2 uker med oksygen. Hun er frisk nå men familien satt igjen med en ambulanseregning de ikke kunne betale. Solstråler betalte den. Vi håper at de andre barna våre ikke blir syke av covid.