Takk / Thank you

En av dem som har fått mobiltelefon, er en jente som går i 10.klasse. Familien hennes er av lav kaste og faren vasker doene på et hotell. Nå har han ingen inntekter og familien på 5 strever mer enn før. De bor i en «enhet» på ca 9 kvadratmeter med felles do med andre familier. Datteren får støtte fra Solstråler til utdanning. Hun pleier å bo på internat men nå er hun hjemme.
Solstråler sendte 100$ til familien som ekstra støtte i denne vanskelige korona tiden.
Fikk dette brevet fra henne:Takk