Takker/ Thanks

Vaisju takker

Solstråler har sent ekstra penger til de mest sårbare familiene slik at de kan komme seg gjennom denne vanskelige tiden.  Dette er familier som ikke har jobb men lever fra hånd til munn. Denne jente bor vanligvis på skolen men er nå «hjemme». Hun takker. ❤

Solstraaler has sent some extra money to the most vulnerable families so they can survive these difficult times. These are families who has no jobs but lives from what they earn each day. This girl usually lives in the school hostel but is «home» for now. She says thanks. ❤