Hun arbeider / She is working

chapathi

En av jentene våre, hun har ingen foreldre, er ferdig med skolegangen og jobber nå for egen lønn.

One of our girls, who have no parents, has finished school and is now working for her own salary.