Problem med vann / water problem

Vannbilen

Temperaturen i Puttaparthi har i denne måneden overskredet 45 grader. Da er det vanskelig hvis det også er lite vann. Det har ikke regnet i halvannet år og de fleste brønnene er tørre. Da må folk kjøpe vann fra vannbilen.  Ushodaya barnehjemmet har en underjordisk vanntank og derfor er det mulig å kjøpe 5000 liter ad gangen. Det er blitt gjort de siste ukene. Nå er sommerferie og skolen begynner igjen ca 10. juni. Vi håper at det kommer regn i sommer og at brønnene og elven blir fylt opp igjen.

The temperture in Puttaparthi har passed 45 degees this mounth. Then it is difficult if there is less water. It has not been raining for one and a half year and most of the water wells are dry. People has to buy water from the water wehicle. Ushodaya Childrens Home has an underground water tank and can therefore buy 5000 liters at the time. That is what has been done the last few weeks. Now there is sommer holyday and the school will start again ca 10th of June. Lets hope it will rain this sommer and that the water wells will be filled up again.