Nytt fra Puttaparthi / News from Puttaparthi

Sist år hadde beboere i Puttaparthi store problemer grunnet vannmangel.

På høsten 2015 begynte det å regne i Puttaparthi og det regnet mye og lenge, helt fram til slutten av november. Brønner ble fylt opp av vann og både elven og innsjøen fikk vann igjen.   Derimot har det vært uvanlig varmt hele vinteren. Vi kan si at vinteren ikke kom, det ble aldri kaldt på deres målestokk. Det ble bare varmere og varmere og allerede i mars var temperaturen på dagen kommet opp til 45 grader. Det spørs hvordan det blir i mai som pleier å være den varmeste måneden i Puttaparthi.   Ushodaya, Happy Home og skolen har nok vann fra sine brønner ennå og vi håper at det vil vare.

Det er fortsatt stor arbeidsledighet i Puttaparthi. Selgere som har kommet fra andre fylker for å selge smykker, klær, pynteting og annet til turister pakker nå sammen og drar til andre plasser. Det samme gjør Sai Babas tilhengere.

Dette har ikke stor effekt på Solstråler sitt arbeid, men det er større press på oss å ta inn flere barn. Solstråler har ikke mulighet for å ta inn flere nye barn nå, men det er fortsatt behov for flere faddere. Vi ønsker å ha flere faddere per barn fra de begynner på videre utdanning da det koster mer.   Vi ønsker at de av våre barn som ønsker og har evne til, kan ta videre utdanning.

 

Last year the inhabitants of Puttaparthi had big problems because of water shortage.

During the fall it started raining, and it rained a lot for a long time, until the end of November. Wells got filled up and both the river and the lake also filled up again.   But it has been warm weather the whole winter. One could say that the winter did´nt come at all. It never got ”cold”. The heat only increased, and already in March the temperature during daytime was 45 degrees celcius. Now we will have to wait and see how May turns out, which ususally is the hottest month.   Ushodaya, Happy Home and the school get enough water from their wells, and we hope that will continue.

There is still great unemployment in Puttaparthi. Salespeople that have come from other areas to sell jewellery, clothes and other items to the tourists are now packing up to go elsewhere. The same goes for Sai Babas devotees.

All of this doesn´t affect Solstraalers work very much, but there is increased pressure on us to take in more children. Solstraaler isn´t able to take in more children at this time, although we are always in need of more sponsors. We wish to have more sponsors for each child from the time the child starts higher education, since that is more expensive.    Solstraaler wishes that those of our children that want and have the ability to take higher education, do that.