Vannledning / Water pipes

Vannledning kommer

Her graves det for vannrør / Digging for water pipes

På grunn av stor vannmangel i Puttaparthi har kommunen nå lagt vannledninger, som går fra naboområder. Husstander i Puttaparthi kan søke om å koble seg til.

Solstråler valgte, sammen med de andre i nabolaget, å søke om å få koble oss til kommunens vannrør, noe vi fikk innvilget.

Med hjelp fra sponsorer fikk Solstråler midler til å knytte Ushodaya til vannledningen. Vannmengden er begrenset, men sammen med det vi får fra brønnen vår dekker det nå det daglige behovet vårt.

Because of great water shortage in Puttaparthi, the municipal has laid water pipes, coming from neighbouring areas. Families in Puttaparthi can apply for connection to these pipes.

Solstraaler decided, along with our community, to apply. We got the application approved. 

With the help from our kind sponsors, Solstraaler got the funds to connect Ushodaya to the water pipes. The water supply is limited, but together with the water we get from our well, the daily needs are now covered.