Symaskin / Sewing machine

Symaskin

En av mødrene til våre fadderbarna kan sy men hun hadde ikke råd til å kjøpe symaskin. Solstråler prøver ut et nytt prosjekt. Vi kjøpte en symaskin og lånte den til henne. Hun vil prøve å tjene penger for mat ved å sy saribluser og kjoler til jenter. Hvis hun klarer å tjene litt penger på dette, kan hun etter hvert kjøpe symaskinen. Hun vil også få mer selvrespekt hvis hun kan brødfø familien.

One of our children’s mother knows how to sew but could not afford a sewing machine. Solstraaler is trying out a new project. We bought a sewing machine and lend it to her. She will try to make a living by sewing sari blouses and small dresses for girls. If she can earn  some money maybe later she can buy the machine. Also she will gain more self respect if she can provide food for the family.