Faddere og fadderbarn/ Sponsors and sponsor children

Turid og HamsaSissel og Jamuna I desember besøkte to av våre norske faddere sine fadderbarn.

In December two of our sponsors from Norway visited their sponsor children.