Julemessen / Christmas Market

Caféen Gavepapir

Takk til alle som kom til Julemessen vår på Lura bydelshus:)

Thank you all for visiting us at the Christmas Market in Lura Bydelshus 🙂