Tosidig hjelp / Double help

cocoon    The women in the workshop.Pride    One of the workers with Ranjeeta.

Hvert år kjøper Sigrun ting i India og selger på messene våre i Norge og pengene går til Solstråler. Hun prøver å gjøre en rettferdig handel og kjøper fra mennesker som trenger hjelp. Siste år nevnte hun for Ranjeeta i Happy Home at de damene som jobber hos henne  kunne sy noe i deres fritid og at vi kunne kjøpe noe av det de laget. Ranjeeta satte i gang med en systue kalt for Cocoon, kjøpte fire symaskiner og begynte å lage poser for undertøy eller sko. De lager også klær, fikser klær og syr av gammelt. Føste sendingen vi fikk til Norge er nesten utsolgt. Ny sending av poser er forventet og vi håper å ha dem til salgs på messene våre.

Every year Sigrun buys thing in India and sells at markets in Norway and the money goes to Solstraaler. She tries to make a fair trade and buy from people who need help. Last year she mentioned to Ranjeeta in Happy Home that her workers could sew things in their spare time and that we could bye some of what they make. Ranjeeta started a workshop called Cocoon, bought four sewing machines and started making bags for underwear or shoes. They are also making clothes, mending clothes and sawing from used material. The first collie of bags we got to Norway is already sold out. Another collie is on the way to Norway and we hope to have it for sale in November.