Nye skolesekker / New school bags.

School bagsBooks

 

Barna i Ushodaya har fått nye skolesekker og moren er opptatt med å sette brei på skolebøkene.

Alle våre barn får det de trenger: noen trenger nytt skoleuniform, noen trenger skolesekker og andre trenger sko.

The children in Ushodaya got new schoolbags and the mother is busy putting cover on the school books. 

All our children are getting what they need: some need new school dress, some need school bags and other need shoes.

Nytt skoleår / New school year

skolebarna

Nytt skoleår begynner i dag i India.  Barna er veldig spente på å se deres venner igjen.  Alle våre barn har gått opp et klassetrinn.

A new school year starts today in India.  The children are very excited to see their friends again. All our children are going up one class.