Kun en konto / Only one account

Solstråler har en grunn til å fortelle dere at vi kun har en bankkonto, og det er den norske kontoen som vi forteller om på denne hjemmesiden.  Vi har ingen konto i andre land. Solstråler er registrert i Norge og opererer etter norske lover og regler.  Vi kan ikke ha kontoer i andre land. Det er derfor vi ber alle våre støttespillere å betale inn på denne ene kontoen.

Solstraaler has a reason to tell you all that we only have one bank account, and that is the account in Norway, that we refer to on this website.  We have no account in other countries.  Solstraaler is registrated in Norway and is operating according to Norwegian laws and regulations. We cannot have accounts in other countries. That is why we ask all our sponsors to pay to that particular account.

Årsmøte / Annual meeting

Solstråler hadde sitt årsmøte 20.05.2014

Styret ble valgt:

Sigrun Thorarinsdottir leder
Bjørn B. Brodal sekretær
Beggi Johannsdottir kasserer
Trond Paulsen varamann
Borghildur Kristjansdottir ble valgt revisor

Årsrapporten er nå tilgjengelig under linken årsrapporter.

 

On the 18th of April, Solstråler held its annual meeting.

The Board is:

Sigrun Thorarinsdottir leader
Bjørn B. Brodal secretary
Beggi Johannsdottir treasurer
Trond Paulsen alternate member
Borghildur Kristjansdottir is the auditor.