Sommer / Summer

  sommer

Nå har alle barna våre sommerferie. De som kan være sammen med sine slektninger, gjør det. Det er over 40 *C i Puttaparthi i disse dager og vanskelig å være ute. Alle våre barn har bestått eksamen og går videre til næste klassetrinn. Nytt skoleår begynner så rundt 10. juni.

Now all our children have sommer-holyday. Those who can stay with their relatives, do that. It is over 40*C in Puttaparthi these days and hard to stay outside. All our children passed their exams and are going to the next class. New school-year starts around the 10th of June.