Donasjon til Solstråler/ Donation to Solstraaler

Vi blir veldig gade når noen tenker positivt om oss. Elisabeth Bryn ville ikke ha noen gaver til bursdagen sin men gjestene kunne donere penger til Solstråler. Takk skal du ha Elisabeth. 🙂

We get very happy when somebody is thinking nicely of us. Elisabeth Bryn did not want any gifts on her birthday, but the guests were free to donate money to Solstraaler. Thank you Elisabeth. 🙂

Hot in Puttaparthi / varmt i Puttaparthi

School

Det er veldig varmt i Puttaparthi nå. Det er helt umulig å undervise barna i klasserommene um ettermiddagen. Derfor har skolen endret på timeplanen og barna går nå på skolen fra 7:30 til 12:30. To timers kortere skoledag og derfor mere hjemmelekse.

It is very hot in Puttaparthi now. It is impossible to teach the children in the classrooms in the afternoon, so the school changed the time schedule. Now the children go to school from 7:30 am to 12:30 pm. Two hours less school and therefore more home work.