Reykjavik-Marathon

ImageHandler.ashxVi kan med glede fortelle at 8 individer løp for Indlandsbörn i Reykjavikmarathon siste lørdag. Indlandsbörn er vår søster-organisasjon.   Hjertelig takk til dem som løp og til dem som støttet!

We are very happy to tell you that 8 people ran for Indlandsbörn in Reykjavik Marathon last saturday. Indlandsbörn is our sister-organisation.   Thanks you so much- runners and supporters!

Vitenskapsjenta/ The scientist

The scientist

Barna våre har alle forskjellige personligheter og det er interessant å følge med på deres utvikling. Den yngste er videnskapsmannen. Hun vil finne ut hva som er inne i dette store frøet.

Our children are all having different personalities and it is interesting too follow their development. The youngest one is the scientist. She wants to find out what is inside this big seed.