Jentene leker/ The girls are playing

IMG_0951 IMG_0954

 

Jentene liker godt å leke på taket på huset. Da blir det mest å hoppe tau og å kaste ball.

The girls love to play on the roof of the house. They mostly do skipping and playing with ball.