Ny brønn/ New borewell

IMG_0901 P1090577

Som vi har fortalt tidligere har vi hatt problemer med å få nok vann på Jentehjemmet. Nå er det problemet løst ved at vi har fått en ny brønn med hjelp fra ChiQong-gruppen til Liv Horn og Ørn Eyfjørd i Stavanger. Hjertelig takk!

As we told you before, we have had water problems in the girls home. Now this problem is solved by getting  a new bore-well with the help from the ChiQong-group of Liv Horn and Ørn Eyfjørd in Stavanger. Big thanks!

Nye faddere / New sponsors

Kumar 2 Swetha 1

Denne uken har to nye barn fått faddere. Dette betyr meget for deres nåtid og fremtid. De er nå sikret muligheten til et hjem, til omsorg og til skolegang. Hjertelig takk til deres faddere.

This week to more children have got sponsors. This means at lot for their presens and for their future. They will have a home, care and education. Many thanks to their sponsors.