Kost/ Sweeper

Bestemor lager kost

Moren på jentehjemmet får et budsjett som hun skal holde. Og de er flinke å spare penger uten at det går ut over barna. Her lager bestemor kost fra palmeblader, da trenger de ikke å kjøpe koster.

The mother in the childrens home has a budget to follow. They are good at saving money without hurting the children. Here the grandmother is making a sweeper from palm trees, then they don´t need to buy sweepers.

Årsmøte / Annual meeting

Solstråler hadde sitt årsmøte 18.04.2013

Styret ble valgt:

Sigrun Thorarinsdottir leder
Bjørn B. Brodal sekretær
Beggi Johannsdottir kasserer
Trond Paulsen varamann
Borghildur Kristjansdottir ble valgt revisor

 

On the 18th of April, the Board of Solstråler held its annual meeting.

The Board is:

Sigrun Thorarinsdottir leader
Bjørn B. Brodal secretary
Beggi Johannsdottir treasurer
Trond Paulsen alternate member
Borghildur Kristjansdottir is the auditor.