ÅRSMØTE / ANNUAL MEETING

Solstråler hadde sitt årsmøte 23.05 2012

Noen endringer i vedtektene angående innkallelse til årsmøte ble godtatt.

Nytt styre ble valgt:

  • Sigrun Thorarinsdottir  leder
  • Bjørn B. Brodal  sekretær
  • Beggi Johannsdottir  kasserer
  • Jarle Dysvik Eide  varamann

Borghildur Kristjansdottir ble valgt revisor

Vi takker Ove Blom Paulsen for hans arbeid i styret i 5 år.

 

On the 23rd of May, the Board of Solstråler held its annual meeting.

Some changes was made in the society rules on how to call to annual meeting.

The new Board is:

  • Sigrun Thorarinsdottir  leader
  • Bjørn B. Brodal  secretary
  • Beggi Johannsdottir  treasurer
  • Jarle Dysvik Eide  alternate member

Borghildur Kristjansdottir is the auditor.

We are thankful to Ove Blom Paulsen for his 5 years in the Board.

FRUKT/ FRUITS

Vi dyrker frukt i hagen til USHODAYA; bananer, papaja, mango og sitroner. Barna får frukt hver dag. I sesongen får vi nok frukt fra hagen, ellers kjøper vi frukt for dem.

In the USHODAYA garden we grow banana, papaya, mango and lemon. The children are eating fruits every day. In the seasons we have enough fruits from the garden, otherwise we buy fruits for them.