USHODAYA

I september fortalte vi om vårt ønske om å kjøpe et hus i Puttaparthi og åpne et hjem for jenter i alderen 4-9 år. Solstråler har undertegnet kontrakt angående kjøp av huset.

I går fikk vi registrert en organisasjon her i Puttaparti som har som oppgave å drive jentehjemmet. Organisasjonen heter USHODAYA og det skal også huset bli kalt. USHO betyr begynnelsen på en ny dag (nye muligheter) og DAYA betyr velsignelse.Vi håper sannelig at jentene som kommer til å bo i huset vil bli velsignet med nye muligheter i livet.

Last September we told you about our wish to buy a house in Puttaparthi to run a home for girls of the age of 4-9 years. Solstraaler has signed a contract to buy that house.

Yesterday we got registrated a society that will run this home for girls. The society´s name is USHODAYA and the house will have the same name. USHO meaning dawn (new day- new possibilities) and DAYA meaning blessing.We realy hope that the girls living in this house will be blessed with new possibilities in life.