JULEMESSEN / CHRISTMAS WORKSHOP

Alle er hjertelig velkommen til vår julemesse. I år blir den på Lura Bydelshus, Prinsensvei 14A, Sandnes.

We welcome you all to our Christmas-workshop. This year it will be in Lura Bydelshus, Prinsensvei 14A, Sandnes.