ÅRSMØTE I SOLSTRÅLER / ANNUAL MEETING

Den 31. mai ble det avholdt årsmøte i Solstråler. Styret ble det samme som siste år. Varamann ble valgt: Bjørn Brodal. Revisor: Borghildur Kristjansdottir.

På årsmøtet ble det vedtatt å kjøpe et hus i Puttaparthi for å drive hjem for 12 jenter. Jentene vil gå på skolen vår. Nå setter vi i gang innsamling av penger for det nye hjemmet.

On the 31st of May, the Board of Solstråler held its annual meeting.  The new Board is the same as the previous year.  The alternate member of the Board is Bjørn Brodal.  The auditor is Borghildur Kristjansdottir.

At the annual meeting it was decided to buy a house in Puttaparthi in order to run a home for 12 girls.  The girls will go to our school.  We have now started to collect money for the new home.