REPUBLIKK DAGEN/ THE REPUBLIC-DAY

India feirer 26. januar som republikk-dagen. Den feires på skolen ved at flagget blir heiset og barna framfører sanger og taler.

India is celebrating January 26th as her Republic-Day.  The school is celebrating the day by pulling op the flag and the children are singing songs og making speaches.

BESØK FRA ISLAND / VISIT FROM ICELAND

I september fikk en barnehage, Solhlid, i Reykjavik besøk av Sigrun som fortalte hvordan Solstråler kan hjelpe fattige barn i India.

Aslaug Edda, som går i Solhlid, besøkte Skolehjemmet i India i januar. Hun hadde med seg noen bamser som barne i Solhlid hadde gitt til våre barna og hun leverte dem selv til ungene. Ungene ble kjempe glade.

Hjertelig takk til dere i Solhlid!

In September Sigrun visited a kindergarten in Reykjvik, Solhlid, where she told the children how Solstraaler can help poor children in India.

Aslaug Edda who is attending Solhlid, visited our school in India this January. She brought with her teddy-bears, that children in Solhlid had given to our children and she delevered them by herself. Our children were very happy.

Thank you so much, you childen in Solhlid!

INFORMASJON TIL NYE FADDERE/ INFORMATION TO NEW SPONSORPARENTS

Solstråler har besluttet å øke pengebeløpet for nye faddere for våre barn. Beløpet øker med 40 kr månedlig for alle nye faddere (fra 200,- til 240,-). Grunnen til dette er at prisen på husholdningsvarer i India har økt en del det siste året. Alle faddere er betydningsfulle og gjør en viktig jobb, derfor ønsker vi å la dem som allerede er faddere få lov til å fortsette å betale 200,- som før hvis de ønsker.

Solstraaler has decided to raise the monthly amount for new fadderparents for our children. The amount will raise from 200 NOK to 240 NOK. The reason is that the price on grocery items in India has extended greatly over the last year. All fosterparents are valuable to us, and do a very important job providing money for the children. That`s why we will let all already existing fadderparents continue to pay only 200 NOK if they wish to do so.