NY ORGANISASJON/ NEW ORGANISATION

Det gleder oss meget å kunne fortelle at en søster-organisasjon til Solstråler er started i Island. Den heter Indlandsbörn som betyr Indiabarna. Lederen er Stella Soffia Johannesdottir og andre styremedlemmer er Kristjan R. Kristjansson og Sigrun Thorarinsdottir. Org.-nr er 651110-0330.

We are very happy to tell you that a sister-organisation to Solstraaler has been started in Iceland. It´s called Indlandsbörn and means the Childrens of India. The leader is Stella Soffia Johannesdottir and other board-members are Kristjan R. Kristjansson and Sigrun Thorarinsdottir. Indlandsbörn’s org-nr is 651110-0330.