JULEVERKSTED / CHRISTMAS-WORKSHOP

Solstrålers venner hadde juleverksted/messe siste søndag hvor man kunne lage ting til jul, kjøpe ting og nyte kaffe og kaker. Det ble vellykket og innkomne penger går til Solstråler.

Solstråler sier takk for innsatsen 🙂

Solstraalers` friends had a Cristmas-workshop last Sunday where people could make things for Christmas, buy things and enjoy coffe and cake. It was sucsessful and money earned goes to Solstraaler.

Solstraaler  says thank yoy for the effort 🙂