SIGRUN BESØKER SKOLEN / SIGRUN VISITS THE SCHOOL

Byggeprosjektet er ferdig og full finansiert. Den nye skolen fungerer normalt. Barna har fått nye skoleuniformer.

The schoolbuilding-project is finished and fully paid. The new school is running normally. The children have got  new school-dresses.