VÅRE BARN / OUR CHILDREN

På dette bildet er noen av våre barn. Det mangler noen, bl.a. dem som går på ungdoms-og videregåendeskole. Bildet er tatt inne på rektorskontor.

In this photo are some of our children. Some are missingin the photo like those that are attending 8th class and higher. This photo is taken inside the principals office.

MORGENBØNN / MORNING PRAYER

Hver morgen begynner med at barna stiller seg utenfor klasserommene sine og ber en bønn, vanligvis for enhet og fred i verden.

Every morning the children stand outside their classroom and say a prayer, usually for oneness and peace in the world.