FINE FARGER / NICE COLORS

Nå er de snart ferdig med det nye bygget og barna kan snart flytte til et nytt hjem. Skolestart er 4. juni.

Now they have almost finished building the new school and the children can soon move to a new home. The school will start the 4th of June.

ALLE HAR DET BRA / EVERYONE IS FINE

Sigrun ringte til Radhakrishna i går. Han sa at alle hadde det bra. Det er nå sommerferie og de fleste av barna er hos slektninger. Den 30. Mai skal de lage Pooja (bønneseremoni) for den nye skolen og så skal skolen starte den 4. Juni.

Sigrun telephoned Radhakrishna yesterday. He said that everyone was fine. Now it is sommerholyday and most of the children are staying by their relatives. May the 30th they are going to make Pooja (prayer) for the new school and the then the new schoolyear is going to start the 4th of June.