ÅRSMØTE / ANNUAL MEETING

 

Årsmøte ble avholdt 25. mars 2010.

Årsrapport og regnskap ble fremlagt og godkjent.

Nytt styre ble valgt:

Sigrun Thorarinsdottir, leder

Ove Blom Paulsen

Beggi Johannsdottir

The annual meeting was held march 25th 2010.

The annual report and financial report was presented and approved.

The new Executive committee was chosen:

Sigrun Thorarinsdottir, leader

Ove Blom Paulsen

Beggi Johannsdottir

FORTELLING OM SOLSTRÅLER

Så håper vi så mange som mulig får med seg neste kveld til

Inspirasjon&glede Tirsdag 9. mars kl. 19.00 – 21.00

Fortellingen om Solstråler – det gir virkelig glede og inspirasjon å se hva Sigrun har fått til med Solstråler.

Går du med en drøm om å være til hjelp, men har ikke tro på at det er mulig? Kom da og la deg inspirere av Sigrun, hun har skapt Solstråler, og slik gjort det mulig å blant annet bygge skole i India, samt å være til stor hjelp for mange barn i India.

Hun forteller hvordan det hele startet og hvordan hun har klart å få gode ting til å skje. Nylig hjemkommen fra India har Sigrun med seg bilder og siste nytt om Solstråler. Gled dere til en helt klart inspirerende kveld som viser hva som kan være mulig.

For mer info se Solstråler.no

Kveldene til Inspirasjon&glede er et samarbeidsprosjekt mellom Bioresonans, Troja Consulting. Sandnes Brygge AS og Fortellersenteret AS.