FERDIG I JUNI / REDY IN JUNE

Det har vært litt forsinkelser i bygging av ny skole i Puttaparthi. Det gjenstår å legge fliser på golvene og male vegger. Ute er igjen å lage toaletter og å planere skolegården og sette opp lekeapparater for barna. Dette komer til å ta noen uker, men alt skal være ferdig når nytt skoleår begynner i juni. Barna og de ansatte gleder seg til den dagen.

Our school project in Puttaparthi is a little delayd. We have to put tiles on all floors and paint the walls. Outside we will build toaletts and make the schoolyard nice with a playground for the children. This will take a few weeks, but everything will be redy when the new school year begins in june. The children and the staff is looking forward to that day.