DET VOKSER / IT GROWS

Det begynner å vokse og gro i kjøkkenhagen vår i Dharmasala. Vi er selvforsynte med eget gras for kua og nå begynner også tomatplantene å komme seg. Det er veldig kjekt å se resultatet av alt arbeidet.

The vegetable garden in Dharmasala is growing well now. We have enough grass for the livestock and now the tomato plants have begun to show themselves. Seeing the results of all our work is very satisfying.

NYHETER PÅ ENGELSK / NEWS IN ENGLISH

Mange har bedt om å få nyhetene på engelsk og det skal vi gjøre fra nå av. Programmet tillater ikke at vi har to bloggsider. Derfor kommer vi til med å ha nyhetene først på norsk og deretter på engelsk.

Many people have asked if we could bring the news from Solstraaler in english and that is what we are going to do from now on. Our programware wont allow us to have two blogpages. That is why we are first writing the news in Norwegian and then in English.

GODT NYTT ÅR

Solstråler ønsker dere et riktig godt nytt år og takker for støtten det siste året.

Barna på Skolehjemmet har det godt og de gleder seg til å flytte. Vi håper fortsatt at det kan skje i februar. Vi hadde litt forsinkelser i desember på grunn av streik i fylket men arbeidet går fint nå. I første etasje er igjen å male flere strøk og legge fliser på golvene. I andre etasje holder de på med å legge strømledninger og pusse vegger og tak.