FLERE BARN

Vi kan med glede fortelle at 5 nye barn er blitt boende på Skolehjemmet. Dette kan vi takke nye sponsorer for. Oddfellow-Logen i Fåborg, som har tidligere i år støttet oss med pengebeløp, er blitt faddere for 3 barn. Vi takker Logen og alle andre, som støtter oss, for hjelpen. Det er lite vi kunne gjort uten dere.